Palvelut

Sähköinen resepti eli eResepti

Sähköiset lääkemääräykset tallennetaan Reseptikeskukseen, missä niitä säilytetään 2,5 vuotta. Reseptikeskukseen tallennetut sähköiset lääkemääräykset saat Kela-korttia näyttämällä meiltä apteekista. Hartolan apteekki on yksi ensimmäisistä apteekeista, joissa eReseptien toimitus otettiin  käyttöön.

 

Reseptien uusiminen

Reseptit voit uusia kätevästi myös apteekin kautta. Sähköisen reseptin uusimisen hinta on 2 € reseptien määrästä riippumatta.

Apteekin lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistuspalvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan, ettei siinä ole epätarkoituksenmukaisia päällekkäisyyksiä tai yhteensopimattomuuksia. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden ottoajankohdat ja soveltuvuus iäkkäille. Palveluun kuuluu apteekissa ajanvarauksella tapahtuva noin puoli tuntia kestävä keskustelu, jossa käsitellään asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lääkehoidon oikeaa toteutusta. Asiakas saa tarkistuksesta kirjallisen yhteenvedon. Palvelu on maksullinen. Kysy meiltä lisää tästä palvelusta.

Palvelun toteuttamiseksi apteekki tarvitsee tiedot käytetyistä resepti- ja itsehoitolääkkeistä sekä luontaistuotteista, vitamiineista ja ravintolisistä. Allaolevasta linkistä saa tulostettua etukäteen täytettävän lääkelistapohjan (www.apteekki.fi -sivustolta).

Lääkelistapohja

Koneellinen annosjakelu

Hartolan apteekista voit saada lääkkeet valmiiksi annospusseihin annosteltuna. Valmiiksi annosteltuna lääke on helpompi muistaa ja oikea lääke tulee otettua oikeaan aikaan. Kysy meiltä lisää tästä palvelusta.

Schengen-todistus apteekista

Huumaavien tai psykotrooppisia aineita sisältävien lääkkeiden kanssa matkustava tarvitsee Schengen-maihin matkustaessaan näistä lääkkeistä todistuksen.

Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia ja Malta.

Kun haet todistusta, ota mukaasi lääkepakkaus, lääkettä koskeva resepti ja matkustusasiakirja, eli passi tai henkilökortti. Todistus voidaan antaa myös lapselle, joka on merkitty vanhempiensa passiin. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä ja on maksullinen.

Ehkäistään yhdessä lääkkeiden haitalliset yhteisvaikutukset

Kaikki lääkkeet eivät sovellu käytettäviksi samanaikaisesti. Tietyt lääkeaineet saattavat yhdessä käytettyinä aiheuttaa yhteisvaikutuksia. Siksi on tärkeää tietää sopiiko uusi lääke käytettäväksi samanaikaisesti muiden lääkkeittesi kanssa.

Meillä Hartolan apteekissa voit varmistua, ettei lääkityksestäsi löydy haitallisia yhdistelmiä. Interaktiotyökalujemme avulla löydämme riskiyhdistelmät nopeasti ja voimme puuttua ongelmatilanteisiin ajoissa.

Tarpeettomat lääkkeet voit tuoda apteekkiin

Käyttämättä jääneitä ja vanhentuneita lääkkeitä ei saa hävittää talousjätteen joukossa, jolloin ne kuormittavat luontoa tai voivat joutua vääriin käsiin. Lääkejäte on ongelmajätettä ja hävitetään ongelmajätelaitoksella. Voit tuoda vanhat lääkkeesi maksutta apteekkiin. Toimitamme ne edelleen hävitettäviksi asianmukaisella tavalla.

Lajittele lääkejätteet ennen apteekkiin tuomista näin:

  • Pakkaa elohopeakuumemittarit erilleen lääkejätteistä. Jos kuumemittari on rikkoutunut, sulje se tiiviisti esimerkiksi lasipurkkiin, jolloin myrkyllinen elohopea ei pääse höyrystymään.
  • Tuo lääkkeet omissa pakkauksissaan, mutta poista potilastietoja sisältävät tarrat.
  • Irralliset tabletit voit tuoda läpinäkyvässä pussissa.
  • Voiteet, aerosolit ja nestemäiset lääkkeet tuodaan omissa pakkauksissaan.
  • Jodia sisältävät lääkkeet on erotettava muista lääkkeistä.
  • Tuo ruiskut ja neulat erillään, mielellään esimerkiksi läpinäkyvään lasipurkkiin pakattuna.